Βρείτε την Ισορροπία

chakra
 

Απολαύστε την ομορφιά μιας ισορροπημένης ζωής. Ανακαλύψτε τη δύναμη του αρώματος για να αλλάξετε τη ροή στα ενεργειακά σας κέντρα που είναι γνωστό στην Αγιουρβέδα ότι επηρεάζουν την ευεξία και την ομορφιά.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

1Βάσει δοκιμής καταναλωτών.