Έκθεση για τη φροντίδα της γης και των κοινοτήτων

Το 1989, ήμασταν η πρώτη εταιρεία που υπέγραψε τις αρχές CERES (Συνασπισμός για περιβαλλοντικά υπεύθυνες οικονομίες). Σήμερα, συνεχίζουμε να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις πρακτικές μας και δεσμευόμαστε να μοιραζόμαστε δημοσίως τα αποτελέσματά μας.

Σήμερα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε.